Καλώς ήρθατε στη σελίδα

"Η Ε.Δ.Υ. στο ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ!!"

Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ) αποτελεί ένα καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου, τον Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, τον Ψυχολόγο, τον Κοινωνικό Λειτουργό και το Γραμματέα της Επιτροπής.

Στόχος της Ε.Δ.Υ. είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις καθώς και η υποστήριξη της σχολικής μονάδας στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που δύναται να προκύψουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η σελίδα μας απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα υλικό - οδηγό ανίχνευσης, διάγνωσης και αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών.

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών

Με την υπ. αριθμ. 134960 /Δ3 –ΦΕΚ B 5009 – 27.10.2021 – Κοινή Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή έχουμε τον Ενιαίο κανονισμό λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών.

Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης.

Τα Σ.Δ.Ε.Υ. ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πηγή: www.especial.gr